Sprinkleri- ja vesisumulaitteiston hoitajakurssi, Oulu 5.10.2017

          

Aika:to 5.10.2017 klo 8:15 - 16:00
Ilmoittautumisaika:pe 4.11.2016 - ti 19.9.2017
Paikka:Break Sokso Hotel Eden
Osoite:Holstinsalmentie 29
90510 Oulu
Hinta:399 EUR + ALV 24%
Pohjois-Suomen pelastusliiton jäsenille 349 € 0+ alv 24%

HUOMAATHAN, ETTÄ EDELLISENÄ PÄIVÄNÄ ON PALOILMOITTIMEN HOITAJAKURSSI SAMASSA PAIKASSA.

Kiinteistössä olevan sammutuslaitteiston tehtävä on sammuttaa alkava tulipalo tai ainakin rajoittaa sen etenemistä siihen asti kunnes pelastuslaitos ehtii paikalle!

Rakennuksen omistaja ja sammutuslaitteistonhaltija yhdessä toiminnanharjoittajan kanssa vastaavat siitä, että automaattinen sammutuslaitteisto toimii oikein ja on jatkuvasti toimintakunnossa sekä huolletaan ja tarkastetaan asianmukaisesti. Tähän vastuuseen liittyy myös henkilöstön koulutus. Työnantajan on koulutettava nimetyt henkilöt niin, että he suoriutuvat annetusta tehtävästä (Pelastuslaki 12 §). Sammutuslaitteiston luotettava toiminta edellyttää, että sammutuslaitteiston hoitajat osaavat sammutuslaitteistolle laaditun kunnossapito-ohjelman edellyttämät toimet.

Tavoite

Kurssilla saa valmiudet toimia sprinkleri- ja vesisumulaitteiston kanssa ja oppii välttämään väärästä toimintatavasta aiheutuvia uhkia turvallisuudelle, omaisuudelle ja ympäristölle. Koulutettava oppii tuntemaan sprinkleri- ja vesisumulaitteiston toiminnan periaatteet ja huolehtimaan ylläpidon järjestelyistä. Koulutettu henkilöstö osaa pitää sammutuslaitteistot kunnossa, jotta ne toimivat tositilanteessa ihmisten ja omaisuuden turvaksi.

Kohderyhmät

Kurssi on tarkoitettu sprinkleri- ja vesisumulaitteistojen hoitajille, huoltajille, vastuuhenkilöille ja näiden sijaisille.

Sisältö

• sprinkleri- ja vesisumulaitteiston normisto
• rakenteet ja toiminta
• kokeiluihin, huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät järjestelyt ja asiakirjat
• vahinkoja aiheuttavien käyttövirheiden välttäminen
• toiminta laitteiston lauettua ja vajaatoiminnan aikana
• yhteistyö pelastusviranomaisen ja hätäkeskuksen kanssa

Tietoa kouluttajasta

Turvallisuusasiantuntija Lauri Lehto
puh. 040 358 3810

Yhteyshenkilöt

Turvallisuusasiantuntija Lauri Lehto
puh. 040 358 3810

Kurssisihteeri Karita Stenroos
040 511 2259
karita.stenroos@spek.fi

Lisätiedot

Kurssimaksu laskutetaan etukäteen.
Kurssipaikka ilmoitetaan myöhemmin.