Palontorjunnan laitteiden ylläpito ja elinkaaren hallinta, Vantaa 28.9.2017

Aika:to 28.9.2017 klo 8:00
Paikka:Original Sokos Hotel Vantaa
Osoite:Hertaksentie 2
Vantaa
Hinta:425 EUR + ALV 24%
Hintaan sisältyvät kurssiaineisto sekä lounaat ja kahvit. Kurssimaksu laskututetaann ilmoittautumisajan päätyttyä.
Ilmoittaudu

Kurssille osallistuvat saavat tietoa palontorjunnasta ja nykytekniikan mahdollisuuksista paloa ennaltaehkäisevissä toiminnoissa sekä palon sammutuksessa.
Paloturvalaitteiden toteuttaminen kohteeseen voi eri toimijoille muodostua moneen eri osaan hajautetuksi kokonaisuudeksi. Vaikeasti hallittava kokonaisuus tuo esiin tilanteita, jotka aiehuttavat lisäkustannuksia toteutusvaiheen tai ylläpidon aikana. Elinkaarensa aikana paloilmoitin- ja sammutuslaitteistot on pidettävä toimintakunnossa koko käyttöikänsä ajan. Laitteistojen huolimattomasta toteutuksesta tai hoidosta syntyy ylimääräisiä työn keskeytyksiä, muita kustannuksia sekä mahdollisia erheellisiä ilmoituksia.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on parantaa osallisutjien kykyä mudostaa laitteiston hankinnasta ja ylläpidosta helpommin ymmärrettävä ja hallittava kkonaisuus. Kurssilainen osaa huomioida kustannukset sekä kerrannaisvaikutukset tehdyistä valinnoista, hankinnasta aina järjestelmän korjaus- ja päivitystarpeeseen, koko laitteiston elinkaaren ajalta.

Kohderyhmät

Suunnittelijat, konsultit ja muut paloturvalaitteistojen hankinnoissa päätöksentekoon sekä laitteistojen elinkaaren aikana ylläpitoon osallistuvat henkilöt.

Sisältö

Osallistujille luodaan havainnollisin esimerkein apuvälineitä tilanteisiin, jotka aiheuttavat laitteiston ylläpidosta vstaavalle ylimääräisiä kustannuksia. Ylimääräiset kustannukset voidaan minimoida hyvällä toiminnan sekä toteutuksen suunnittelullla. Koulutus ei tarjoa oppikirjaratkaisuja tai suoraan sovellettavissa olevia malleja, vaan kurssilaiset opetetaan huomioimaan yksittäisten ratkaisujen merkitys kokonaisuuteen.

Yhteyshenkilöt

Turvallisuusasiantuntija Lauri Lehto
Puh. 040 358 3810
lauri.lehto@spek.fi

Sihteeri Milja Löyttyniemi
Puh. 040 809 1140
milja.loyttyniemi@spek.fi