Turvallisuusjohdon palontorjuntakurssi 2017           

Aika:ke 20.9.2017 klo 9:00
Ilmoittautuminen viimeistään:ke 13.9.2017
Paikka:Original Sokos Hotel Vantaa
Osoite:Hertaksentie 2
Vantaa
Hinta:2235 EUR + ALV 24%
Hintaan sisältyy ohjelmassa mainitut ateriat sekä jaettava materiaali
Ilmoittaudu

1. jakso 20.-21.9.2017
2. jakso 25.-26.10.2017
3. jakso 28.-29.11.2017

Tavoite

Kurssi syventää tietoja pelastuslain edellyttämistä turvallisuustehtävistä. Kurssi valmentaa oman työpaikan palovaarojen ja -riskien arviointiin, päivittäisen palontorjunnan parantamiseen ja koulutukseen. Kurssijaksojen välissä kurssilaiset tekevät omaan työpaikkaansa liittyviä harjoitustöitä.

Kurssiin kuuluu harjoituspäivä Meriturvan Upinniemen palokoulutusyksikössä. Päivän aikana opitaan liikkumaan pimeässä ja savussa. Simulaattorissa harjoitellaan sammutushyökkäyksiä ja savusukellusta.

Kohderyhmät

Yritysten ja laitosten suojelujohtajat, turvallisuuspäälliköt, vakuutusyhtiöiden asiantuntijat sekä henkilö- ja paloturvallisuuteen liittyvistä tehtävistä vastaavat henkilöt.
Turvallinen työpaikka I – kurssin käyneet henkilöt.

Sisältö

• Määräykset: lainsäädäntö, suojeluohjeet, standardit, vastuut
• Perusteet: termit, määrittelyt, palokemia, palonkehittyminen
• Rakenteet: rakennusaineiden palo-ominaisuudet, osastointi, ilmanvaihto, uloskäynnit, savunpoisto
• Energia: sähkö
• Laitteistot: palonilmaisu ja sammutuslaitteistot
• Riskit: tulityöt, varastointi, osastointi, riskinarviointi

Tietoa kouluttajasta

Kurssilla kouluttavat SPEKin yritys- ja paloturvallisuuden asiantuntijat, vakuutusalan
edustajat ja yritysten paloturvallisuudesta pitkän käytännön kokemuksen omaavat luennoitsijat.

Yhteyshenkilöt

Turvallisuuspäällikkö Ilpo Leino, 09 4761 1334
Sihteeri Milja Löyttyniemi, 09 4761 1337