Turvallisuuspäällikön peruskurssi, Tampere 30.-31.10.2019

Aika:ke 30.10.2019 klo 9.00 - to 31.10.2019 klo 16.00
Ilmoittautumisaika:pe 8.3. - ke 23.10.2019 klo 8.00-23.00
Paikka:Original Sokos Hotel Ilves
Osoite:Hatanpäänvaltatie 1
33100 Tampere
Hinta:790 EUR + ALV 24%
Materiaali:Ohjelma
Ilmoittaudu

Tavoite

Kurssilainen
- saa perustiedot ja -taidot suunnitella ja toteuttaa työpaikan turvallisuustehtäviä
- ymmärtää työpaikan toimintaan vaikuttavat lakisääteiset velvoitteet
- osaa soveltaa erilaisia työkaluja turvallisuuden kehittämiseksi
- tunnistaa nopeasti kehittyvän turvallisuusympäristön muutoksia

Kohderyhmät

Työpaikan turvallisuudesta ja varautumisesta vastaavat henkilöt, turvallisuus- ja työsuojelupäälliköt, suojelupäälliköt, työpaikan turvallisuusasioita suunnittelevat tai toteuttavat sekä turvallisuustehtävistä kiinnostuneet henkilöt ja laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasiosta vastaavat henkilöt (HSEQ).

Sisältö

turvallisuusjohtaminen: vastuut ja velvollisuudet eri tehtävissä
- työpaikan lakisääteiset velvoitteet ja muut toimintaa ohjaavat järjestelmät
- kemikaalien varastointi, kuljetukset ja käyttö sekä viranomaisilmoitukset
- lähtökohtana riskien arviointi
- häiriötilanteisiin varautuminen ja toiminta
- omavalvonta
- rakenteellinen paloturvallisuus
- poistumisturvallisuus ja -harjoittelun järjestäminen
- paloilmaisimet
- yllä- ja kunnossapitotoimien kehitys
- koulutussuunnitelma
- kriisien johtaminen ja kriisiviestintä
- sisäinen ja ulkoinen viestintä

Tietoa kouluttajasta

Erityisasiantuntija Ira Pasi, puh. 040 595 4140

Yhteyshenkilöt

Sihteeri Milja Löyttyniemi, puh 040 809 1140
Sihteeri Karita Stenroos 040 511 2259
s-postit: etunimi.sukunimi@spek.fi