Turvallisuuspäällikön peruskurssi 20.-21.11.2019 Kuopio

Aika:ke 20.11.2019 klo 9.00 - to 21.11.2019 klo 16.00
Ilmoittautumisaika:ke 12.6. - ma 11.11.2019 klo 8.00-20.00
Paikka:Original Sokos Hotel Puijonsarvi
Osoite:Minna Canthin katu 16
70100 Kuopio
Hinta:790 EUR + ALV 24%
Materiaali:Ohjelma

Tavoite

Kurssilainen
- saa perustiedot ja -taidot suunnitella ja toteuttaa työpaikan turvallisuustehtäviä
- ymmärtää työpaikan toimintaan vaikuttavat lakisääteiset velvoitteet
- osaa soveltaa erilaisia työkaluja turvallisuuden kehittämiseksi
- tunnistaa nopeasti kehittyvän turvallisuusympäristön muutoksia

Kohderyhmät

Työpaikan turvallisuudesta ja varautumisesta vastaavat henkilöt, turvallisuus- ja työsuojelupäälliköt, suojelupäälliköt, työpaikan turvallisuusasioita suunnittelevat tai toteuttavat sekä turvallisuustehtävistä kiinnostuneet henkilöt ja laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasiosta vastaavat henkilöt (HSEQ).

Sisältö

turvallisuusjohtaminen: vastuut ja velvollisuudet eri tehtävissä
- työpaikan lakisääteiset velvoitteet ja muut toimintaa ohjaavat järjestelmät
- kemikaalien varastointi, kuljetukset ja käyttö sekä viranomaisilmoitukset
- lähtökohtana riskien arviointi
- häiriötilanteisiin varautuminen ja toiminta
- omavalvonta
- rakenteellinen paloturvallisuus
- poistumisturvallisuus ja -harjoittelun järjestäminen
- paloilmaisimet
- yllä- ja kunnossapitotoimien kehitys
- koulutussuunnitelma
- kriisien johtaminen ja kriisiviestintä
- sisäinen ja ulkoinen viestintä

Tietoa kouluttajasta

Erityisasiantuntija Ira Pasi, puh. 040 595 4140

Yhteyshenkilöt

Erityisasiantuntija Ira Pasi, puh. 040 595 4140
Sihteeri Karita Stenroos, 040 511 2259
s-posti: etunimi.sukunimi@spek.fi