Tuulivoimalan paloturvallisuus -seminaari

25.3.2014, klo 08.30 - 16.00
Sirpa Suomalainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, 040 169 8818 tai Anni Mikkonen Suomen Tuulivoimayhdistys ry, 040 771 6114
- Mitä tuulivoimaloiden paloturvallisuus on tänä päivänä?
- Mitä tuulivoimalan sijoittamisessa tulisi huomioida rakennusvalvonnan näkökulmasta?
- Mihin seikkoihin pelastuslaitoksen tulisi paloturvallisuuden osalta kiinnittää huomiota?

Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään vastauksia Suomessa ensimmäistä kertaa järjestettävässä tuulivoimaloiden paloturvallisuutta käsittelevässä seminaarissa.


Kohderyhmät
Seminaari on tarkoitettu kaavoittamisen, rakentamisen ja rakenteellisen paloturvallisuuden valvojille, pelastusviranomaisille, kuntien rakennusvalvojille, ympäristoviranomaisille, tuulivoimalaedustajille ja laitevalmistajille, rakennusten suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvien yritysten henkilöstölle sekä muille asiasta kiinnostuneille.

Sisältö
Johdanto
Järjestöpäällikkö Heidi Paalatie, Suomen Tuulivoimayhdistys ry

Turvallinen tuulivoimateknologia - tuulivoimalan turvallisuutta valvotaan 24/7
Myyntipäällikkö Pasi Valasjärvi, Siemens Osakeyhtiö

Tuulivoimalan sijoittamisen käsittely rakennusvalvonnan näkökulmasta
Vahvistetaan

Turvallisuus vakuutusyhtiön näkökulmasta
Riskipäällikkö Eino Laakkonen, LähtiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Tuulivoimaloiden paloriskit:

Pelastuslaitoksen varautuminen tuulivoimalaonnettomuuteen ja näkökulmia luvan myöntämiseen
Riskienhallintapäällikkö Tomi Honkakunnas, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

Näin meillä! Esimerkkejä tuulivoimayhtiön varautumisesta onnettomuuteen
Energia-asiantuntija Pauli Maaninka, Taaleritehdas


Finanssialan Keskusliiton kommenttipuheenvuoro
Johtava asiantuntija Petri Mero, Finanssialan Keskusliitto

European experiences on wind turbine fires and how accidents are prevented in Germany - Eurooppalaisia kokemuksia tuulivoimalapaloista ja esimerkkejä onnettomuuksien ehkäisemisestä Saksassa
Asiantuntija Thomas Schindler, Gothaer Allgemeine

Miksi tarve eurooppalaiselle ohjaukselle
Turvallisuusasiantuntija Jari Pouta, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Keskustelu ja päivän yhteenveto

Tietoa kouluttajasta


Seminaarin kielinä ovat suomi ja englanti. Majoituskiintiö on 24.-25.3.2014 varustunnuksella SPEK/Tuulivoimaseminaari. Majoitusvaraukset kiintiöstä tulee tehdä10.3.2014 mennessä Sokos Hotel Edeniin, puh 020 1234 603

18.2.2014, klo 12.36 - 17.3.2014, klo 12.30
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Break Sokos Hotel Eden