Palokuntatoiminnan ja varautumistoiminnan kehittämisen seminaari

31.8.2022, klo 10.00 - 1.9.2022, klo 15.00
Petri Jaatinen

Palokuntatoiminnan kehittämisseminaari ke 31.8.2022, Solo Sokos Hotel Torni, Tampere

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön palokuntatoiminnan kehittämisseminaari kokoaa jäsenyhteisöjen edustajat yhteen arvioimaan ja kehittämään palokuntatoimintaa 31.8.2022 Solo Sokos Hotel Torniin, Tampereelle. Tilaisuudessa perehdymme muun muassa palokuntatoiminnan tulevaisuusskenaarioihin ja toimintaohjelmallisiin tavoitteisiin sekä palokuntatoiminnan suunnittelun ja seurannan tueksi kehitettyihin työkaluihin. Tämä on erinomainen tilaisuus arvioida oman yhteisösi toimintaa ja suunnitella tulevaa, sekä poimia hyviä käytänteitä muilta osallistujilta.
 
Ohjelma
10:00 Katsaus vuoden 2022 toiminnan toteutumiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen, palokuntajohtaja Petri Jaatinen
10:30 Palokuntatoiminnan ilmiöt ja tulevaisuusskenaariot, palokuntajohtaja Petri Jaatinen
11:00 Palokuntien toimintaohjelmalliset tavoitteet, kehittämispäällikkö Niko Ara ja Markku Savolainen
11:30 HAKA-tilastot toimenpiteiden vaikutusten arvioimiseksi, kehittämispäällikkö Markku Savolainen
12:00 Palokuntanuorisotyön kehittämishankkeen esittely, hankekoordinaattori Outi Kunnamo
12:30 Lounas
13:30 Palosuojelurahaston yleisavustuksella tehtävien toimintojen suunnittelu -työpaja 
 1. Palokuntaharrastajien määrän kasvattaminen, kehittämispäällikkö Niko Ara
 • Toiminnot ja toimenpiteet
 • Toiminnasta syntyvät tuotokset
 • Toiminnasta syntyvät välittömät tulokset 
 1. Sopimuspalokuntatoiminnassa jatkamisen mahdollistaminen / Sopimuspalokuntatoiminnan elinvoimaisuuden vahvistaminen, palokuntajohtaja Petri Jaatinen
 • Toiminnot ja toimenpiteet
 • Toiminnasta syntyvät tuotokset
 • Toiminnasta syntyvät välittömät tulokset 
 1. Kyvykkään henkilöresurssin määrän kasvattaminen pelastustoimessa ja yleisen osaamistason nostaminen pelastustoimen tehtävissä, kehittämispäällikkö Markku Savolainen
 • Toiminnot ja toimenpiteet
 • Toiminnasta syntyvät tuotokset
 • Toiminnasta syntyvät välittömät tulokset 
Kahvit työpajojen välissä
 
15:00 Yhteiset hankkeet
15:30 Tilaisuuden arviointi
16:00 Seminaari päättyy
 
19:30 Illallinen majoittujille (Seuraavana päivänä järjestetään Varautumistoiminnan kehittämisen seminaari samassa paikassa 9:00-15:00)

Varautumistoiminnan kehittämisseminaari to 1.9.2022, Solo Sokos Hotel Torni, Tampere

Ohjelma 

9:00 Varautuminen ja väestönsuojelu 2022 eteenpäin, johtaja Mika Gröndahl 
9:45 Palokuntien varautuminen ja 72 tuntia, Mika Gröndahl
10:30 Toimintaympäristö, tilannekuva ja varautuminen, tutkimuspäällikkö Tuula Kekki
11:30 Lounas
12:30 STEA ja HVK-rahoituksella haettavien hankkeiden ja perustoimintojen suunnittelu -työpaja

 1. STEA: Kriisiauttaminen ja arjen turvallisuuden edistäminen, Tuula Kekki
 • Avustuskokonaisuus sisältää toimintaa, jolla autetaan ihmisiä erilaisissa kriisitilanteissa ja ehkäistään arjen turvallisuutta uhkaavia ongelmia. 
 1. STEA: Osallisuuden, toimijuuden ja arjenhallinnan tukeminen,  
 • Avustuskokonaisuus sisältää ihmisten kohtaamisen ja osallisuuden mahdollistamista sekä sosiaalisten taitojen vahvistamista. 

 1. HVK: Alue 2030, Mika Gröndahl 
 • Alue 2030 -ohjelma tähtää huoltovarmuuden kannalta kriittisten alueellisten toimintojen turvaamiseen pitkäkestoisissa ja vakavissa häiriötilanteissa. Alueiden erityispiireet huomioivassa ohjelmassa kehitetään poikkihallinnollista yhteistyötä alueellisen huoltovarmuuden ja varautumisen parantamiseksi.
 • Toiminnot ja toimenpiteet
 • Toiminnasta syntyvät tuotokset
 • Toiminnasta syntyvät välittömät tulokset? 

Kahvit työpajojen välissä
 
14:00 Yhteiset hankkeet 
14:30 Tilaisuuden arviointi 
15:00 Seminaari päättyy


1.6.2022, klo 00.00 - 12.8.2022, klo 00.00
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Solo Sokos Hotel Torni Tampere
MAKSUT
Palokuntatoiminnan kehittämisen seminaari ke 31.8.2022 73,50 €, Varautumistoiminnan kehittämisen seminaari to 1.9.2022 73,50 €
Majoitus yhden hengen huoneessa 140,00 €, Majoitus kahden hengen huoneessa (merkitse lisätietokenttään huonekaverin nimi) 160,00 €
Illallinen ke 31.8.2022 89,00 €