Sammutustyökurssin opintopäivät kurssinjohtajille ja kouluttajille 27.11.2014, Kuopio

27.11.2014, klo 08.30 - 16.00
Tommi Leppioja 0400-632213

SAMMUTUSTYÖKURSSIN OPINTOPÄIVÄT 27.11.2014, KUOPIOSPEK järjestää valtakunnalliset sammutustyökurssin opintopäi-vät nimetyille kurssinjohtajille ja kouluttajille.

Aika ja paikka 27.11.2014 Sokos Hotel Puijonsarvi, Minna Canthin katu 16, 70100 Kuopio

Tavoite Opintopäivien tavoitteena on perehdyttää osallistujat sammutus-työkurssin uusittuun opetusaineistoon ja sen käyttöön. Opinto-päivillä perehdytään myös päivitysrutiineihin Hakaan rakenne-tun ekstranetin välityksellä.
Opintopäiville osallistuneille kurssinjohtajille ja kouluttajille jae-taan kurssinjohtajatunnukset Hakaan, jotka oikeuttavat uuden aineiston käyttöön 2017 loppuun.
Aineiston päivittäminen tapahtuu jatkossa reaaliaikaisesti. Ha-kasta löytyy aina ajantasaisin aineisto. Kurssinjohtajat voivat näin aina ennen kurssin alkua päivittää viimeisimmän aineiston itselleen.
Ennakkotehtävä Valmistaudu pitämään 15 min alustus aiheesta "sammutustyö-kurssin läpivienti xx alueella". Alustus voi pitää sisällään mm. kurssimateriaaliin liittyviä asioita (omat täydennykset, kuvat, teks-tit tms.), sekä käytännön harjoitusten järjestämiseen liittyvät asiat (hyväksi havaittuja käytäntöjä tai käytännön ongelmia).
Näiden alustuksien tarkoituksena on herättää ajatuksia ja antaa kehitysvinkkejä kaikille osallistujille. Painoarvo tulee hyvistä uu-distus- ja toteutusajatuksista. Näin saamme myös uusille koulut-tajille valmiuksia omien kurssien läpivientiin.

Ohjelma Ohjelma on liitteenä.

Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen tapahtuu alla olevasta linkistä.Ilmoittaudu opintopäiville 10.11.2014 mennessä.

Kurssivahvistus Ilmoittautuneille toimitetaan osallistumisvahvistus.

Kustannukset Osallistumismaksu on 50,00 euroa, joka laskutetaan tilaisuuden jälkeen. SPEK vastaa osallistujien opetus- ja ohjelman mukaisis-ta ruokailukustannuksista. Päivärahoja eikä matkakorvauksia ei makseta.

Majoitus Edellisenä päivänä saapuville varataan mahdollisuus majoituk-seen 2-hengen huoneissa. Majoitustarve on ilmoitettava ilmoit-tautumisen yhteydessä. Majoituksesta laskutamme opintopäivien osallistumismaksun lisäksi 60 euroa/yö.

Mikäli haluat majoituttua yhden hengen huoneessa, niin voit varata sen omakustanteisesti suoraan hotellilta. Ilmoita tässä ta-pauksessa kyselyssä, että et majoitu.

Asu Asemavaatetus.


Lisätietoja opintopäivistä antaa palomestari Tommi Leppioja,
0400 632 213 tai tommi.leppioja@spek.fi


Koulutusterveisin

Markku Savolainen

Markku Savolainen
koulutuspäällikkö


SAMMUTUSTYÖKURSSIN OPINTOPÄIVÄT 27.11.2014, KUOPIO


Ohjelma

Torstai 27.11.2014


08.30 -09.00 Ilmoittautuminen ja kahvi

09.00 - 9.15 Opintopäivien avaus

09.15 -10.00 Koulutusuudistus

10.15 -11.00 Uuden opetuspaketin esittely

11.00 -11.45 Lounas

11.45 -12.30 Uuden opetuspaketin esittely

12.45 -13.30 Materiaalin lataaminen hakasta

13.45 -14.30 Etätehtävän purku, alueelliset sammutustyökurssin järjestelyt

14.30 -14.45 Kahvi

14.45 -15.30 Etätehtävän purku, alueelliset sammutustyökurssin järjestelyt

15.30 -16.00 Päivän yhteenveto ja päätösKohderyhmät


Sisältö


Tietoa kouluttajasta14.10.2014, klo 09.00 - 18.11.2014, klo 16.00
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Sokos Hotel Puijonsarvi