Kurs för skötare av automatisk brandlarmanläggning,Vasa 10.3.2016

10.3.2016, klo 08.15 - 16.00
Karita Stenroos 040 511 2259 eller karita.stenroos@spek.fi
EN SVENSKSPRÅKIG KURS FÖR SKÖTARE AV SPRINKLER OCH VATTENDIMSLÄCKANLÄGGNINGAR ORDNAS FÖLJANDE DAG PÅ SAMMA STÄLLE.
Branddetektorer ska hållas i funktionsdugligt skick, underhållas o inspekteras på behörigt sätt. Anläggningen ska ha en skötare som fått ändamålsenlig utbildning. En anläggning som är i oskick gynnar inte person- och brandsäkerheten. Ovarsam skötsel av anläggningen kan förorsaka felaktiga larm o onödiga avbrott i arbetet. Om brandkåren upprepade gånger larmas till fastigheten kan det orsaka en stor räkning.

Kohderyhmät
Brandlarmanläggningens ansvarsperson, skötare, servicefolk.

Sisältö
- räddningsbranschens normer
- brandlarmanläggningens och detektorernas planering o placering
- verksamhetsutövarens o myndigheternas samarbete
- brandlarmanläggningens, detektorernas o släckningsanläggningarnas teknik o konsturktion
- prkatiska arrangemang för skötseln
- praktiska övningar med simulator
- felaktiga anmälningar

Tietoa kouluttajasta
Utbildningsledare Tom Lindell
040 564 2169
tom.lindell@spek.fi

Deltagaravgiften faktureras i förskott. Kursplatsen meddelas senare.

30.11.2015, klo 12.00 - 4.3.2016, klo 23.00
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Radisson Blu Royal Vasa,konferensrum Thermal