Tieturva I -kurssinjohtajakoulutus

28.10.2014, klo 09.00 - 29.10.2014, klo 16.00
Koulutussuunnittelija Minna Latva-Käyrä 09 4761 1323 Sihteeri Tiina Suksi 09 4761 1318 sähköposti etunimi.sukunimi@spek.fi
Huom! Kurssinjohtajakoulutukseen hakeutuvan osaamiskartoitus on ladattavissa yläpuolelta (kohdasta Lataa esite). Täytä kartoitus ja lähetä se sähköpostilla osoitteeseen minna.latva-kayra (at) spek.fi. Liikennevirasto suorittaa ensin kriteerien arvioinnin ja tämän jälkeen hakija voi ilmoittautua kurssinjohtajakoulutukseen.

Kohderyhmät
Henkilöt, jotka aikovat järjestää Tieturva 1 -kursseja isäntäorganisaationsa nimissä.

Osaamisvaatimukset:

- voimassa olevat Tieturva 1 - ja 2 –pätevyydet
- 5 pv työsuojelun peruskurssi tai muu hyväksyttävä koulutus:

o Työturvallisuuskortti-kurssinjohtaja (kurssinjohtajaoikeudet voimassa)
o Tampereen teknillinen yliopisto, Turvatekniikan laitos, työsuojeluopinnot
o Oulun Yliopisto, Työtieteen laitos, työsuojeluopinnot
o Laurea-ammattikorkeakoulu, turvallisuusalan koulutusohjelma, työsuojeluopinnot
o Työsuojelupäällikkö kurssi, Työterveyslaitos Tampere
o Työsuojelupäällikkö perustietokurssi + jatkokurssi, Työterveyslaitos Tampere
o Tarkastajakurssi, Sosiaali- ja terveysministeriö
o Työsuojelukonsultin tutkinto, Aktiivi-Instituutti


- omaa käytännön kokemusta kouluttajana toimimisesta
- on toiminut yhteisellä tie- tai katualueella olevalla rakennustyömaalla ja
- toiminut usean vuoden ajan aktiivisesti rakentamisen työturvallisuuden parissa, esimerkiksi:

o työpaikan työsuojeluvaltuutettuna, työsuojeluteknikkona tai työsuojelupäällikkönä tai
o esimiesasemassa huolehtinut työtehtävissään työpaikan työturvallisuuden liittyvistä
asioista tai
o toiminut työturvallisuuden kehittämis- ja edistämistehtävissä tai
o toiminut perehdytys- tai työnopastustehtävissä


- lisäansioksi katsotaan perehtyneisyys Liikenneviraston ohjeisiin tietyömaiden liikennejärjestelyistä ja työturvallisuudesta sekä kokemus liikenneturvallisuustehtävistä.

Sisältö
• Tieturva 1 -koulutusaineisto
• Kurssinjohtajana toimiminen ja kurssihallinto
• Liikenneviraston vaatimuksetTietoa kouluttajasta11.8.2013, klo 15.43 - 16.10.2014, klo 16.00
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Sokos Hotel Vantaa