Kurs för skötare av automatisk brandlarmanläggning, Borgå                 

Aika:ke 10.5.2017 klo 8:15
Ilmoittautumisaika:pe 6.5.2016 - ma 24.4.2017
Paikka:Kulturhus Grand
Osoite:Biskopsgatan 28
06100 Borgå
Hinta:399 EUR + ALV 24%
Esite:Lataa esite

Branddetektorer ska hållas i funktionsdugligt skick, underhållas o inspekteras på behörigt sätt. Anläggningen ska ha en skötare som fått ändamålsenlig utbildning. En anläggning som är i oskick gynnar inte person- och brandsäkerheten. Ovarsam skötsel av anläggningen kan förorsaka felaktiga larm o onödiga avbrott i arbetet. Om brandkåren upprepade gånger larmas till fastigheten kan det orsaka en stor räkning.

Tavoite

ge deltagaren kunskap om
- hur felaktiga larm uppstår och hur de kan undvikas
- intruera andra i rätt användninga av brandlarmanläggningen
- anläggningens test, frånkopplingar o underhållsprogram
- hur man agerar då brand- el felanmälan inträffar
- brandlarmanläggningsen konstruktion o funktionsprinciper

Kohderyhmät

Brandlarmanläggningens ansvarsperson, skötare, servicefolk.

Sisältö

- räddningsbranschens normer
- brandlarmanläggningens och detektorernas planering o placering
- verksamhetsutövarens o myndigheternas samarbete
- brandlarmanläggningens, detektorernas o släckningsanläggningarnas teknik o konsturktion
- prkatiska arrangemang för skötseln
- praktiska övningar med simulator
- felaktiga anmälningar

Tietoa kouluttajasta

Säkerhetsexpert Jarmo Alaoja

Lisätiedot

Deltagaravgiften faktureras i förskott.