SPEKin palokuntatoimikuntien kehittäminen -keskustelutilaisuus

12.9.2019, klo 10.00 - 12.00
petri.jaatinen@spek.fi Puh. 0400 535 441
Palokuntatoimikuntien kehittämishankkeen ohjausryhmä on päätynyt esittämään avoimista ja tarpeen mukaan muodostettavista verkostoista muodostuvaa, palokuntien väliseen yhteistoimintaan perustuvaa mallia, jonka tavoitteena on tukea palokuntien palvelu-, harrastus- ja vapaaehtoistoimintoja.

Ohjausryhmä on pyytänyt, että käsittelette pelastusliittonne toimielimissä lueteltujen toimintojen verkostojen tarvetta oman pelastusliittonne näkökulmasta ja että lausutte asiasta vastaamalla kyselyyn 6.9.2019 mennessä.

Saatujen lausuntojen yhteenvedon pohjalta käydään yhteinen keskustelu kutsussa mainittuna ajankohtana.

Tilaisuus on osallistujille maksuton.
21.8.2019, klo 09.00 - 6.9.2019, klo 23.00
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
SPEK