Turvallinen työpaikka I - pelastussuunnittelu 6.-7.11.2014

6.11.2014, klo 09.00 - 7.11.2014, klo 16.00
Turvallisuusasiantuntija Jari Pouta, 09 4761 1358 Sihteeri Tiina Suksi, 09 4761 1318 etunimi.sukunimi@spek.fi


Kohderyhmät
Toimipaikkojen turvallisuudesta vastaavat henkilöt, kiinteistöpäälliköt, isännöitsijät, erityisryhmien asumisturvallisuudesta vastaavat ja turvallisuuskouluttajat

Sisältö
• pelastuslainsäädännön velvoitteet toiminnanharjoittajalle, rakennuksen omistajalle ja haltijalle
• rakenteellisen paloturvallisuuden perusteet
• palon kehittymien ja sammuttaminen
• paloilmoitin, sammutuslaitteisto ja sähköturvallisuus
• kemikaalilainsäädäntö ja viranomaisilmoitukset
• pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys
• yrityksen johtaminen kriisitilanteessa
• turvallisuushenkilöstön koulutus ja harjoitusten järjestäminen
• yrityksen kokonaisturvallisuuden järjestelyt


Tietoa kouluttajasta
Kurssilla kouluttavat SPEKin yritys- ja paloturvallisuuden asiantuntijat.


12.3.2014, klo 15.02 - 23.10.2014, klo 16.00
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Park Hotel Käpylä