Pelastusalan neuvottelupäivät 2014

10.12.2014, klo 11.00 - 12.12.2014, klo 10.30
Tervetuloa pelastusalan perinteiseen tapahtumaan, jossa Suomen parhaat asiantuntijat alustavat pelastusalan ja kokonaisturvallisuuden ajankohtaisista teemoista.

SPEK järjestää neuvottelupäivät yhteistyössä Suomen Paloinsinööriyhdistys ry:n, Vakuutusalan tekniset tarkastajat ry:n ja Suomen Palopäällystöliiton kanssa.

Kohderyhmät
Pelastusalan neuvottelupäivät sopivat yritysten ja julkishallinnon riskienhallinta- ja turvallisuusjohtajille, -päälliköille ja -asiantuntijoille, omatoimisen varautumisen vastuuhenkilöille, pelastustoimen johto- ja vastuuhenkilöille sekä turvallisuuskouluttajille.

Sisältö
Pelastusalan neuvottelupäivät ovat yli kolmenkymmenen vuoden ajan koonneet yhteen yritysten ja laitosten turvallisuustehtävissä toimivia, turvallisuuskouluttajia sekä pelastusviranomaisia. Tämän vuoden neuvottelupäivillä kuulemme, miten pelastuslainsäädäntö tukee yritysturvallisuuden toteuttamista sekä miten yliopisto, yritykset ja pelastusala voivat yhteistyössä ylläpitää ja kehittää turvallisuutta.

Turvallisuudesta huolehtiminen 24/7 -käytössä olevissa tiloissa vuoden jokaisena päivänä on ollut esillä julkisessa keskustelussa. Neuvottelupäivien aikana tarkastellaan, millaisia haasteita suljetuissa rangaistuslaitoksissa, asumispalveluyksiköissä sekä hotelli- ja matkailualalla kohdataan ja millaisiin toimenpiteisiin näillä toimialoilla on ryhdytty häiriöttömän toiminnan turvaamiseksi.

Kansainvälisen turvallisuuskonseptin toteuttamista kaupan alalla käsittelevät sekä alan toimija että vakuutusyhtiön edustaja. Samalla saadaan vastauksia siihen, miten vakuutusyhtiö voi tukea liikeyrityksen riskienhallintaa. Neuvottelupäivillä julkistetaan myös Poltettu – tahalliset palot Suomessa 2012 -tutkimus. Tutkimuksessa analysoitiin erilaisia palokohteita, tahallisesti sytytettyjen tulipalojen aiheuttamia vahinkoja sekä tyypillisiä rikoksentekijäryhmiä.

Päivien aikana kuullaan ruotsalaisesta jälkivahinkojen torjunnan toteutusmallista ja saadaan uusinta tietoa aurinkopaneelien aiheuttamista turvallisuusvaaroista pelastustoiminnan sekä pelastajan kannalta.

Tietoa kouluttajasta


Osallistumismaksu sisältää kokousmateriaalin, ohjelmaan merkityt tarjoilut sekä hyttipaikan. Jäsenalennus myönnetään SPEKin jäsenjärjestöjen jäsenille sekä turvallisuuskorttien kurssinjohtajille, joiden koulutusoikeudet ovat voimassa. Suluissa mainittu hinta koskee ei-jäseniä. Seminaarimaksu on alv-vapaa. A-luokka 1 hh 520 € (560 €) 2 hh 420 € (460 €) Promenade 1 hh 500 € (540 €) 2 hh 400 € (440 €) B-luokka 1 hh 480 € (520 €) 2 hh 380 € (420 €) Sitovat ilmoittautumiset pyydetään tekemään 16.11.2014 mennessä. Vahvistusilmoitus lähetetään sähköisesti ilmoittautumisen jälkeen. Peruutuksista, jotka tehdään 17.11.2014 ja sen jälkeen, veloitamme laivayhtiön peruutusehtojen mukaisesti. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö laskuttaa osallistumismaksun.

30.4.2014, klo 14.20 - 10.12.2014, klo 16.00
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Silja Serenade