Kolmannen sektorin käyttö yhteiskunnan turvallisuustehtävien tukena - kehittämisseminaari 12.5.2014

12.5.2014, klo 09.00 - 18.00


Kohderyhmät


Sisältö


Tietoa kouluttajasta


Tervetuloa merelliseen seminaariin verkostoitumaan ja keskustelemaan viranomaisten tukena tehtävästä vapaaehtoistoiminnasta. Seminaarin tavoitteena on koota alan toimijoita yhteen sekä jakaa tutkimustietoa, jota Vapaaehtoisresurssin saatavuus ja käytettävyys –hankkeessa on kerätty. Seminaari järjestetään Meripelastusseuran toimintakeskuksessa Bågaskärin saarella. Lisätietoja Bågaskäristä: www.meripelastus.fi/ -> toimintakeskus Seminaari on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille kolmannen sektorin toimijoille, viranomaisille sekä muille yhteistyökumppaneille. Ohjelmassa on vapaaehtoisten saatavuutta ja käytettävyyttä selvittävän tutkimushankkeen tulosten käsittelyn lisäksi työpajatyöskentelyä. Työpajoissa käsiteltävät teemat: 1. Hälytysjärjestelmän nykytila ja kehittäminen; 2. Hälytystoiminnan ja työelämän yhteensovittaminen; 3. Tarjonnan ja kysynnän yhteensovittaminen; sekä 4. Uudet tehtävät ja tarpeet - katsaus tulevaisuuteen. Seminaarin aikana on mahdollisuus myös rentoutua vapaamuotoisen ohjelman parissa ja kokeilla esim. kellumista kelluntapuvussa. Tiedossa on antoisa ja monipuolinen päivä luonnonläheisessä ympäristössä Inkoon ulkosaaristossa. Lisätietoja: Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Teija Mankkinen puh. (09) 4761 1322 etunimi.sukunimi@spek.fi

6.3.2014, klo 12.01 - 1.5.2014, klo 17.00
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Bågaskärin toimintakeskus