EU-vaalipaneeli: Vapauden linnake vai epävakaat rauniot? 5.5.2014, Helsinki

5.5.2014, klo 14.00 - 16.00


Kohderyhmät


Sisältö


Tietoa kouluttajasta


Panelistit: Sirpa Pietikäinen, Kokoomus Kimmo Kiljunen, SDP Merja Kyllönen, Vasemmistoliitto Alina Böling, RKP Antti Kaikkonen, Keskusta Sampo Terho, Perussuomalaiset Tom Himanen, Kristillisdemokraatit Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön SPEKin EU-vaalipaneelissa tarkastellaan EU:n kykyä ylläpitää kansalaistensa turvallisuutta ja kysytään, onko unionilla mahdollisuuksia vastata alati moninaistuviin sisäisiin ja ulkoisiin uhkiin. EU on vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue, jolla taataan henkilöiden vapaa liikkuvuus. Vuonna 2009 päivitetyssä sisäisen turvallisuuden strategiassa todetaan lisäksi, että ”EU on vakauden linnake”. Viimevuosien tapahtumat EU:ssa ja muualla ovat kuitenkin osoittaneet, että vakaus ei välttämättä ole niin vakaalla pohjalla kuin on ajateltu. Taloudelliset kriisit ovat johtaneet tyytymättömyyteen unionia kohtaan ja puolustusmäärärahojen leikkaamiseen; arabikevät on kestänyt jo yli kolme vuotta; Ukrainan kriisin pelätään kärjistyvän kohti aseellista konfliktia ja tietovuodot ovat ajaneet jopa EU-päättäjät viestimään paperilapuilla kokouksissaan. Samaan aikaan ilmastonmuutoksen vaikutukset alkavat näkyä ihmisten arjessa; myös Suomessa sään ääri-ilmiöt ovat lisääntyneet esimerkiksi tulvien ja myrskyjen muodossa. Ilmastonmuutos on haaste (tai jopa uhka) maiden huoltovarmuudelle, erityisesti ruoantuotannolle sekä unionissa että sen ulkopuolella. Lisäksi ympäristöpakolaisuuden on ennustettu lisääntyvän ja ilmastonmuutos aiheuttaa myös entistä suurempaa painetta luonnonvarojen oikeudenmukaiselle jakamiselle ja käyttämiselle. EU on pyrkinyt lähestymään turvallisuuskysymyksiä kokonaisvaltaisemmin: kriisinhallinnan lisäksi keskusteluun on otettu mm. teollisuus-, energia-, kyber- ja työllisyyskysymykset. Lisäksi unionissa on päivitetyn sisäisen turvallisuuden strategian ohella pyritty vastaamaan edellä mainittuihin haasteisiin mm. uudistamalla unionin pelastuspalvelumekanismi (civil protection mechanism), jolla kootaan yhteen jäsenvaltioiden voimavaroja luonnon ja ihmisten aiheuttamien katastrofien hoitoon. Mekanismilla pyritään turvaamaan sekä unionin kansalaisten että unionin ulkopuolisten turvallisuus sekä parantamaan erityisesti kriiseihin varautumista ja niiden ennaltaehkäisyä. Paneelikeskustelussa pohditaan, ovatko nämä kuitenkaan riittäviä toimenpiteitä? Onko EU edelleen vakauden linnake? Onko kansalainen turvassa EU:ssa ja saako hän turvaa EU:sta? Pystyykö EU vastaamaan moninaistuviin ja monimutkistuviin uhkiin konkreettisesti? Miten EU pystyy luomaan turvaa kansalaisilleen yhä lisääntyvien uhkien edessä? Mikä rooli yksilöllä, kansalaisella, on unionin turvallisuuden rakentamisessa? Tilaisuus on maksuton. Lisätietoja Taina Hanhikoski, kansainvälisten asioiden koordinaattori, SPEK taina.hanhikoski@spek.fi +358 40 590 8002

17.4.2014, klo 10.00 - 5.5.2014, klo 16.00
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Teatteri Avoimet Ovet