Turvallisuuspäällikön peruskurssi , Verkossa

Tapahtuman kuva
11.5.2021, klo 09.00 - 27.5.2021, klo 12.00
tiina.suksi@spek.fi, sisällöstä ira.pasi@spek.fi
TURVALLISUUSPÄÄLLIKÖN PERUSKURSSI VERKOSSA
Koulutus järjestetään nelipäiväisenä etäkoulutuksena verkon välityksellä


Tiistai 11.5.2021  klo 9-12
Keskiviikko  12.5.2021  klo 9-12
Keskiviikko 26.5.2021 klo 9-12
Torstai 27.5.2021 klo 9-12


Turvallisuuspäällikön peruskurssi on työpaikan turvallisuudesta ja varautumisesta vastaavien ja työpaikan turvallisuusasioita suunnittelevien tai toteuttavien henkilöiden koulutus.
Koulutukseen voivat osallistua esimerkiksi turvallisuus- ja työsuojelupäälliköt ja suojelupäälliköt. Kurssi sopii myös laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasioista vastaaville sekä turvallisuustehtävistä kiinnostuneille henkilöille.

Linkki verkkokoulutukseen lähetetään 2- 3 työpäivää ennen koulutuksen alkua.

Kurssilainen
- saa perustiedot ja -taidot suunnitella ja toteuttaa työpaikan turvallisuustehtäviä
- ymmärtää työpaikan toimintaan vaikuttavat lakisääteiset velvoitteet
- osaa soveltaa erilaisia työkaluja turvallisuuden kehittämiseksi
- tunnistaa nopeasti kehittyvän turvallisuusympäristön muutoksia

Sisältö:
turvallisuusjohtaminen: vastuut ja velvollisuudet eri tehtävissä
- työpaikan lakisääteiset velvoitteet ja muut toimintaa ohjaavat järjestelmät
- kemikaalien varastointi, kuljetukset ja käyttö sekä viranomaisilmoitukset
- lähtökohtana riskien arviointi
- häiriötilanteisiin varautuminen ja toiminta
- omavalvonta
- rakenteellinen paloturvallisuus
- poistumisturvallisuus ja -harjoittelun järjestäminen
- paloilmaisimet
- yllä- ja kunnossapitotoimien kehitys

24.3.2021, klo 12.00 - 6.5.2021, klo 23.00
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Verkkokoulutus
MAKSUT
Turvallisuuspäällikön peruskurssi 660,00 € (+ alv 24%)
LIITTEET