Käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön koe

Tapahtuman kuva
27.10.2021, klo 08.00 - 29.10.2021, klo 14.00
ilpo.leino@spek.fi
Näyttökoe
Koe on tarkoitettu henkilöille, jotka tulevat toimimaan vastuuhenkilöinä käsisammutinliikkeessä. Tutkinnon hyväksytysti suorittanut voi hakea vastuuhenkilön pätevyystodistusta Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta (Tukes).

HUOM!
Käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön tutkinnon koe on kaksiosainen:
Teoriakoe  aamupäivällä 27.10.2021 aamupäivä
Käytännön näyttökokeet 28.10.2021 ja 29.10.2021

Kullekin tutkintoon tulijalle varataan aikaa 2 tuntia käytännön näytön suorittamiseen.
Tarkemmat koeajat saat 10.9.2021
Kirjallisuusluettelon voi ladata kohdasta materiaali.
Työharjoittelun tueksi on tehty tiivistelmät tutkintolomakkeista. Lomakkeiden avulla harjoittelu sujuu järjestelmällisesti. Jokaiseen lomakkeessa olevaan otsikkoon liittyy vielä tarkempia sammutinmerkki ja -mallikohtaisia toimenpiteitä, jotka tulee huomioida.

Teoriakoe
Tutkinnon hyväksyttävästi suorittaminen edellyttää, että tutkinnonsuorittaja osoittaa teoriakokeessa
tuntevansa pelastuslain, voimassaolevat käsisammuttimet koskevat viranomaismääräykset ja -ohjeet sekä standardit.
  • tuntevansa sammuttimia koskevat valmistajien ja maahantuojien huolto-ohjeet ja 
  • vakuutusyhtiöiden sammuttimia koskevat suojeluohjeet.
Käytännön näyttö
Lisäksi tutkinnon suorittaja osoittaa käytännön kokeessa osaavansa hyväksyttävästi tarkastaa, huoltaa ja täyttää erilaisia sammuttimia ottaen huomioon SM:n määräyksen käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta sekä sammuttimien valmistajien ja maahantuojien kirjalliset huolto-ohjeet.

Tutkintomaksu on 569 € + alv 24 %
Käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön tutkinnon käytännön osion uusinnan hinta on 400 € + alv 24 %.

Käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön valmennuskurssille ja käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön kokeeseen ilmoittaudutaan erikseen.
Käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön valmennuskurssin esittely ja ilmoittautuminen
 
Lisätiedot
Vanhempi asiantuntija Ilpo Leino 045 657 7290
Kurssisihteeri Tiina Suksi 040 511 0307
sähköposti  etunimi.sukunimi@spek.fi
 


Ilmoittautuminen on sitova. Kurssimaksu veloitetaan ilmoittautumisajan päätyttyä, joten mahdolliset peruutukset on tehtävä viimeistään 14 vrk ennen kurssia. Tämän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta laskutetaan 50 % kurssimaksusta. Jos poisjäännistä ei ilmoiteta etukäteen, veloitamme koko kurssimaksun. Osallistujan voi vaihtaa veloituksetta ja vaihtamisesta tulee ilmoittaa kurssin sihteerille.

Jos peruutus johtuu sairastumisesta, lääkärintodistusta vastaan veloitamme peruutuskuluina ainoastaan toimistokulut 25 €/koulutus. Lääkärintodistus on toimitettava viimeistään neljän (4) viikon kuluessa peruuntuneesta koulutuspäivästä lukien.


3.2.2021, klo 12.00 - 6.9.2021, klo 11.00
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Winnova
MAKSUT
Käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön tutkinto 569,00 € (+ alv 24%)
LIITTEET