Sprinkleri- ja vesisumulaitteiston hoitajakurssi verkossa

Tapahtuman kuva
11.2.2022, klo 08.10 - 12.00
Hallintosihteeri Karita Stenroos, karita.stenroos@spek.fi, 040 511 2259
Kiinteistössä olevan sammutuslaitteiston tehtävä on sammuttaa alkava tulipalo tai ainakin ensisijaisesti rajoittaa sen etenemistä ja vahinkoja siihen asti, kunnes pelastuslaitos ehtii paikalle.

Rakennuksen omistaja ja sammutuslaitteiston haltija vastaavat yhdessä toiminnanharjoittajan kanssa siitä, että automaattinen sammutuslaitteisto toimii oikein, on jatkuvasti toimintakunnossa ja sitä huolletaan ja tarkastetaan asianmukaisesti. Tähän vastuuseen liittyy myös henkilöstön koulutus. Työnantajan on koulutettava nimetyt henkilöt niin, että he suoriutuvat annetusta tehtävästä.

Vesisammutuslaitteiston hoitajan kurssi toteutetaan CFPA-E:n koulutusohjelman mukaisesti (Sprinkler Operator) ja kurssin suorittamisesta jaetaan eurooppalainen osaamistodistus.

Tavoite
Saat valmiudet toimia sprinkleri- ja vesisumulaitteiston kanssa ja apuvälineitä, joiden avulla pystyt välttämään väärästä toimintatavasta aiheutuvia uhkia turvallisuudelle, omaisuudelle ja ympäristölle. Tunnistat sprinkleri- ja vesisumulaitteiston toiminnan periaatteet ja ylläpidon järjestelyt sekä asianmukaisen huollon ja ylläpidon tärkeyden. Tiedät, että sammutuslaitteistot on pidettävä kunnossa, jotta ne toimivat tositilanteessa ihmisten ja omaisuuden turvaksi tarkoituksen mukaisella tavalla.

Sisältö
8.10 Kurssin aloitus
8.30 Säännökset ja vastuut
9.30 Laitteet ja asiakirjat
11.00 Toiminnot ja toiminta eri tilanteissa
12.00 Kurssi päättyy

Verkkokurssiin sisältyy 3 h ennakkotehtäviä ja 3½ tuntia verkko-opetusta. Ennakkotehtävät koostuu itsenäisestä opiskelusta, jossa tutustutaan laitteistojen perusteisiin ja oman kohteen materiaaleihin.

Kohderyhmät
Kurssi on tarkoitettu sprinkleri- ja vesisumulaitteistojen huoltoon ja ylläpitoon osallistuvalle organisaatiolle ja laitteiston vastuuhenkilöille sekä heidän tehtävissään toimiville sijaisille.

Ilmoittautuminen on sitova. Kurssimaksu veloitetaan ilmoittautumisajan päätyttyä, joten mahdolliset peruutukset on tehtävä viimeistään 14 vrk ennen kurssia.
Tämän jälkeen tapahtuvasta muusta kuin sairaudesta johtuvasta peruutuksesta laskutetaan 50 % kurssimaksusta. Jos poisjäännistä ei ilmoiteta etukäteen, veloitamme koko kurssimaksun. Myös mahdollisesta sairauspoissaolosta tulee ilmoittaa välittömästi ja viimeistään ennen koulutuksen alkamista.
Osallistujan voi vaihtaa veloituksetta ja vaihtamisesta tulee ilmoittaa kurssin sihteerille.

3.12.2021, klo 00.00 - 27.1.2022, klo 23.30
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Verkossa
MAKSUT
Sprinkeli- ja vesisumulaitteiston hoitajan kurssi - verkossa 279,00 € (+ alv 24%)
YHTEISTYÖSSÄ