Käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön koe

Tapahtuman kuva
26.10.2022, klo 08.00 - 28.10.2022, klo 16.00
Vanhempi asiantuntija Ilpo Leino p. 045 657 7290 sekä Koulutus- ja hallintoassistentti Minna Backman p. 040 355 8780. Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@spek.fi
Näyttökoe
Koe on tarkoitettu henkilöille, jotka tulevat toimimaan vastuuhenkilöinä käsisammutinliikkeessä. Tutkinnon hyväksytysti suorittanut voi hakea vastuuhenkilön pätevyystodistusta Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta (Tukes).

HUOM!
Käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön tutkinnon koe on kaksiosainen:
Teoriakoe 26.10.2022 klo 9-11
Käytännön näyttökokeet 27.10.2022 ja 28.10.2022

Kullekin tutkintoon tulijalle varataan aikaa 2 tuntia käytännön näytön suorittamiseen.
 
Kirjallisuusluettelon voi ladata kohdasta materiaali.
Työharjoittelun tueksi on tehty tiivistelmät tutkintolomakkeista. Lomakkeiden avulla harjoittelu sujuu järjestelmällisesti. Jokaiseen lomakkeessa olevaan otsikkoon liittyy vielä tarkempia sammutinmerkki ja -mallikohtaisia toimenpiteitä, jotka tulee huomioida.

Teoriakoe
Tutkinnon hyväksyttävästi suorittaminen edellyttää, että tutkinnonsuorittaja osoittaa teoriakokeessa
tuntevansa pelastuslain, voimassaolevat käsisammuttimet koskevat viranomaismääräykset ja -ohjeet sekä standardit.
  • tuntevansa sammuttimia koskevat valmistajien ja maahantuojien huolto-ohjeet ja 
  • vakuutusyhtiöiden sammuttimia koskevat suojeluohjeet.
Käytännön näyttö
Lisäksi tutkinnon suorittaja osoittaa käytännön kokeessa osaavansa hyväksyttävästi tarkastaa, huoltaa ja täyttää erilaisia sammuttimia ottaen huomioon SM:n määräyksen käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta sekä sammuttimien valmistajien ja maahantuojien kirjalliset huolto-ohjeet.

Tutkintomaksu on 569 € + alv 24 %
Käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön tutkinnon käytännön osion uusinnan hinta on 400 € + alv 24 %.

Käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön valmennuskurssille ja käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön kokeeseen ilmoittaudutaan erikseen.
Käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön valmennuskurssin esittely ja ilmoittautuminen
 
Valmennuskurssin käyneistä noin 80% läpäisee kokeet ensimmäisellä kerralla.
Suoraan kokeisiin tulijoista 46% pääsee läpi ensimmäisellä kerralla.

Lisätiedot
Vanhempi asiantuntija Ilpo Leino 045 657 7290
Koulutus- ja hallintoassistentti Minna Backman 040 355 8780
sähköposti  etunimi.sukunimi@spek.fi
 


Ilmoittautuminen on sitova. Kurssimaksu veloitetaan ilmoittautumisajan päätyttyä, joten mahdolliset peruutukset on tehtävä viimeistään 14 vrk ennen kurssia. Tämän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta laskutetaan 50 % kurssimaksusta. Jos poisjäännistä ei ilmoiteta etukäteen, veloitamme koko kurssimaksun. Osallistujan voi vaihtaa veloituksetta ja vaihtamisesta tulee ilmoittaa kurssin sihteerille.

Jos peruutus johtuu sairastumisesta, lääkärintodistusta vastaan veloitamme peruutuskuluina ainoastaan toimistokulut 25 €/koulutus. Lääkärintodistus on toimitettava viimeistään neljän (4) viikon kuluessa peruuntuneesta koulutuspäivästä lukien.


14.2.2022, klo 00.00 - 12.10.2022, klo 00.00
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
WinNova, Pori
MAKSUT
Käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön tutkinto 569,00 € (+ alv 24%)
LIITTEET