Turvallinen kiinteistö - paloturvallisuus, ylläpito ja velvoitteet Vaasa 26.3.2015

26.3.2015, klo 08.30 - 15.30
Turvallisuusasiantuntija Jari Pouta puh. 09 4761 1359
Pelastuslainsäädäntö asettaa lukuisia velvoitteita kiinteistöjen omistajille ja toiminnanharjoittajille. Näiden velvotteiden tavoitteena on taata kiinteistöjen turvallisuus, erityisesti siellä olevien ihmisten turvallisuus.

Kurssilla käydään läpi käytännönläheisesti näitä velvoitteita ja annetaan työkaluja turvallisuuden toteutukseen.


Kohderyhmät
Isännöitsijät, kiinteistönhoidon esimiehet, kiinteistöpäälliköt, paloturvallisuuslaitteista vastaavat henkilöt ja yritysten turvallisuusorganisaatioon kuuluvat henkilötSisältö
• pelastuslainsäädännön velvoitteet kiinteistölle
• turvallisuutta ylläpitävien laitteiden kunnossapito
• pelastussuunnittelu
• turvallisuusselvityksen tarve
• sisäinen palotarkastus
• henkilöstön koulutus


Tietoa kouluttajasta


Kurssimaksu laskutetaan etukäteen.

26.9.2014, klo 10.00 - 23.3.2015, klo 16.00
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
SPEK Pohjanmaa Österbotten