Kurs för skötare av sprinkler och vattendimsläckanläggningar Vasa

Tapahtuman kuva
28.9.2022, klo 08.00 - 16.00
Förvaltningssekreterare Karita Stenroos 040 511 2259karita.stenroos.@spek.fi
OBS! EN SVENSKSPRÅKIG KURS FÖR SKÖTARE AV AUTOMATISK BRANDLARMANLÄGGNING HÅLLS FÖREGÅENDE DAG PÅ SAMMA STÄLLE
Byggnadens ägare oc släckanläggningens skötare svarar tillsammans med verksamhetsidkaren för att den automatiska släckanläggningen fungerar rätt och kontinuerligt är i funkionsskick samt underhålls och kontrolleras på ett korrekt sätt.

Kohderyhmät
Sprinkler- och vattendimsläckanläggningars skötare, underhållspersonal, ansvarspersoner och deras vikarier

Sisältö
¤ släckanläggningens normer, konstruktion och funktion
¤ samarbete med räddningsmyndiheter och nödcentralen
¤ dokument i anknytning till testning, service och underhåll
¤ frånkoppling/återställning av anläggningen


Tietoa kouluttajasta
Sam PackalénDeltagaravgiften faktureras i förskott.

7.7.2022, klo 00.00 - 26.9.2022, klo 23.30
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Vasa, plasen meddelas senare