Sprinkleri- ja vesisumulaitteiston hoitajakurssi, Vaasa

Tapahtuman kuva
30.9.2022, klo 08.15 - 16.00
Hallintosihteeri Karita Stenroos, puh 040 511 2259Hallintosihteeri Milja Löyttyniemi puh. 040 809 1140sähköposti etunimi.sukunimi@spek.fi
Kiinteistössä olevan sammutuslaitteiston tehtävä on sammuttaa alkava tulipalo tai ainakin ensisijaisesti rajoittaa sen etenemistä ja vahinkoja siihen asti, kunnes pelastuslaitos ehtii paikalle.

Rakennuksen omistaja ja sammutuslaitteiston haltija vastaavat yhdessä toiminnanharjoittajan kanssa siitä, että automaattinen sammutuslaitteisto toimii oikein, on jatkuvasti toimintakunnossa ja sitä huolletaan ja tarkastetaan asianmukaisesti. Tähän vastuuseen liittyy myös henkilöstön koulutus. Työnantajan on koulutettava nimetyt henkilöt niin, että he suoriutuvat annetusta tehtävästä.

Vesisammutuslaitteiston hoitajan kurssi toteutetaan CFPA-E:n koulutusohjelman mukaisesti (Sprinkler Operator) ja kurssin suorittamisesta jaetaan eurooppalainen osaamistodistus)


Kohderyhmät
Kurssi on tarkoitettu sprinkleri- ja vesisumulaitteistojen huoltoon ja ylläpitoon osallistuvalle organisaatiolle ja laitteiston vastuuhenkilöille sekä heidän tehtävissään toimiville sijaisille.

Sisältö
• Paloturvallisuuden perusteet ja rakentuminen
• Normiston perusteet
• Tietoa laitteistojen toiminnasta ja rakenteesta
• Kunnossapito (Ylläpidon suunnittelu ja hallinta)
• Asianmukainen toiminta laitteistojen kanssa eri tilanteissa
• Laitteistokokonaisuuteen tutustumine.

Tietoa kouluttajastaKurssimaksu laskutetaan etukäteen.

7.7.2022, klo 00.00 - 15.9.2022, klo 23.30
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Vaasa, paikka ilmoitetaan myöhemmin