Kurs för skötare av sprinkler och vattendimsläckanläggningar Vasa

Tapahtuman kuva
20.3.2023, klo 08.00 - 16.00
Förvaltningssekreterare Karita Stenroos 040 511 2259 karita.stenroos.@spek.fi
OBS! EN SVENSKSPRÅKIG KURS FÖR SKÖTARE AV AUTOMATISK BRANDLARMANLÄGGNING HÅLLS FÖLJANDE DAG PÅ SAMMA STÄLLE
Byggnadens ägare oc släckanläggningens skötare svarar tillsammans med verksamhetsidkaren för att den automatiska släckanläggningen fungerar rätt och kontinuerligt är i funkionsskick samt underhålls och kontrolleras på ett korrekt sätt.

Målgrupp
Sprinkler- och vattendimsläckanläggningars skötare, underhållspersonal, ansvarspersoner och deras vikarier

Innehåll
  • släckanläggningens normer, konstruktion och funktion
  • samarbete med räddningsmyndiheter och nödcentralen
  • dokument i anknytning till testning, service och underhåll
  •  frånkoppling/återställning av anläggningen


Utbildare:
Sam Packalén

Tilläggsinformation
Grupprabatt:

3-5 personer -10 %
över 5 personer - 15 %

Kursavgiften faktureras i förskott
Mera information om utbildningen sänds per e-post cirka två veckor före den äger rum.Anmälningen är bindande. Eventuell annullering ska göras senast 14 dgr före kursstart. Om annullerigen beror på något annat än sjukdom, debiterar vi 50 % av kursavgiften. Ifall man uteblir utan att meddela om det på förhand, debiterar vi hela avgiften. En deltagare får bytas ut avgiftsfritt och kurssekreteraren ska meddelas om en deltagare blir utbytt. Även sjukdom bör meddelas så fort som möjigt, dock senast dagen före kursstart.
16.1.2023, klo 00.00 - 14.3.2023, klo 23.30
Räddningsbranchens Centralorganisation i Finland
Scandic Waskia
MAKSUT
Deltagaravgift för räddningsförbundens medlemmar 375,00 € (+ alv 24%)
Deltagaravgift 425,00 € (+ alv 24%)
LIITTEET