Käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön koe

Tapahtuman kuva
24.10.2023, klo 08.00 - 27.10.2023, klo 16.00
Vanhempi asiantuntija Ilpo Leino p. 045 657 7290
Näyttökoe
Koe on tarkoitettu henkilöille, jotka tulevat toimimaan vastuuhenkilöinä käsisammutinliikkeessä. Tutkinnon hyväksytysti suorittanut voi hakea vastuuhenkilön pätevyystodistusta Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta (Tukes).

HUOM!
Käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön tutkinnon koe on kaksiosainen:
  • Teoriakoe 24.10.2023
  • Käytännön näyttökokeet 25.–27.10.2023
Kullekin tutkintoon tulijalle varataan aikaa 2 tuntia käytännön näytön suorittamiseen.
 
Kirjallisuusluettelon voi ladata kohdasta materiaali.
Työharjoittelun tueksi on tehty tiivistelmät tutkintolomakkeista. Lomakkeiden avulla harjoittelu sujuu järjestelmällisesti. Jokaiseen lomakkeessa olevaan otsikkoon liittyy vielä tarkempia sammutinmerkki ja -mallikohtaisia toimenpiteitä, jotka tulee huomioida.

Teoriakoe
Tutkinnon hyväksyttävästi suorittaminen edellyttää, että tutkinnonsuorittaja osoittaa teoriakokeessa tuntevansa pelastuslain, voimassaolevat käsisammuttimet koskevat viranomaismääräykset ja -ohjeet sekä standardit.
  • tuntevansa sammuttimia koskevat valmistajien ja maahantuojien huolto-ohjeet ja 
  • vakuutusyhtiöiden sammuttimia koskevat suojeluohjeet.
Käytännön näyttö
Lisäksi tutkinnon suorittaja osoittaa käytännön kokeessa osaavansa hyväksyttävästi tarkastaa, huoltaa ja täyttää erilaisia sammuttimia ottaen huomioon SM:n määräyksen käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta sekä sammuttimien valmistajien ja maahantuojien kirjalliset huolto-ohjeet.

Tutkintomaksu on 670 € + alv 24 %
Käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön tutkinnon käytännön osion uusinnan hinta on 400 € + alv 24 %.

Käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön valmennuskurssille ja käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön kokeeseen ilmoittaudutaan erikseen.
Valmennuskurssin käyneistä noin 80% läpäisee kokeet ensimmäisellä kerralla.
Suoraan kokeisiin tulijoista 46% pääsee läpi ensimmäisellä kerralla.

Lisätiedot
Kokeeseen mahtuu vielä 4 henkilöä suoraan kokeisiin. Jos olet kiinnostunut osallistumaan, voit kysyä lisätietoja: Ilpo Leino, vanhempi asiantuntija, puh. 045 657 7290

Kaikkille kurssin jakson 1 osallistujille on paikka kokeeseen.
 


Ilmoittautuminen on sitova. Kurssimaksu veloitetaan ilmoittautumisajan päätyttyä, joten mahdolliset peruutukset on tehtävä viimeistään 14 vrk ennen kurssia. Tämän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta laskutetaan 50 % kurssimaksusta. Jos poisjäännistä ei ilmoiteta etukäteen, veloitamme koko kurssimaksun. Osallistujan voi vaihtaa veloituksetta ja vaihtamisesta tulee ilmoittaa kurssin sihteerille.

Jos peruutus johtuu sairastumisesta, lääkärintodistusta vastaan veloitamme peruutuskuluina ainoastaan toimistokulut 25 €/koulutus. Lääkärintodistus on toimitettava viimeistään neljän (4) viikon kuluessa peruuntuneesta koulutuspäivästä lukien.


24.3.2023, klo 08.00 - 19.6.2023, klo 00.00
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
WinNova, Pori
MAKSUT
Käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön tutkinto 670,00 € (+ alv 24%)
LIITTEET