Asuinkiinteistön turvallisuus- kouluttajakoulutus ja Omatoimisen varautumisen seminaari,Vantaa

13.1.2015, klo 09.00 - 14.1.2015, klo 15.30
Ira Pasi Aikku Eskelinen
Koulutukset ovat kaikille avoimia. Itse koulutuksien järjestäjinä toimivat Pelastusalanliitot ja SPEKin aluetoimistot. Koulutuksen järjestäjä valitsee kuhunkin koulutukseen kouluttajansa

Kohderyhmät
Kohderyhmä: turvallisuudesta kiinnostuneet ja kouluttajan taipumuksia omaavat tulevaisuuden kouluttajat.
Kouluttajana toimiminen ei vaadi erikseen määriteltyä pohjakoulutusta. Kouluttajalta vaaditaan kuitenkin henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan avointa suhtautumista uusiin opettaviin asioihin ja myös uuden oppimiskykyä. Kouluttajakoulutuksessa perehdytetään asumisen turvallisuuden osaamisalueisiin, mutta kouluttajan työtä helpottaa kokemus esim. pelastus- tai omatoimisen varautumisen osa-alueelta sekä eri asuinyhteisöjen toiminnan tuntemus. Kouluttajan tärkeimpiä ominaisuuksia ovat usko ja ymmärrys opettamiinsa asiakokonaisuuksiin sekä kyky välittää tietoa ja osaamistaan vakuuttavasti, mielenkiintoa herättävällä tavalla. (Laatukäsikirja: Omatoimisen varautumisen koulutusjärjestelmä)


Sisältö
Koulutuksen aihealueita ovat:
 • Omatoiminen varautuminen
 • Tapaturmat
 • Murto, ilkivalta, ulkopuolinen henkilö
 • Paloturvallisuus
 • Luonnon ilmiöt, kunnallis- ja kiinteistön tekniikka
 • Suuronnettomuudet
 • Tiedottaminen


  Tietoa kouluttajasta
  Kouluttajat
  Ira Pasi
  Aikku Eskelinen


 • 3.11.2014, klo 16.56 - 5.1.2015, klo 12.00
  Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
  Sokos Hotel Vantaa