Tieturva I -kurssinjohtajakoulutus

6.10.2015, klo 08.30 - 7.10.2015, klo 16.00
Koulutussuunnittelija Aleksi Helin 09 4761 1336 Sihteeri Milja Löyttyniemi (09) 4761 1337 sähköposti etunimi.sukunimi@spek.fi
Ennen ilmoittautumista sinun tulee täyttää osaamiskartoitus.

Ensin tehdään kriteerien arviointi ja tämän jälkeen hakija voi ilmoittautua kurssinjohtajakoulutukseen. Ole tarvittaessa yhteydessä Aleksi Heliniin osaamiskartoitukseen liittyen.

Kohderyhmät
Henkilöt, jotka aikovat järjestää Tieturva 1 -kursseja isäntäorganisaationsa nimissä.

Osaamisvaatimukset:

- voimassa olevat Tieturva 1 - ja 2 –pätevyydet, kurssit pitää olla suoritettuna toukokuun 2015 loppuun mennessä
- 5 pv työsuojelun peruskurssi tai muu hyväksyttävä koulutus:

o Työturvallisuuskortti-kurssinjohtaja (kurssinjohtajaoikeudet voimassa)
o Tampereen teknillinen yliopisto, Turvatekniikan laitos, työsuojeluopinnot
o Oulun Yliopisto, Työtieteen laitos, työsuojeluopinnot
o Laurea-ammattikorkeakoulu, turvallisuusalan koulutusohjelma, työsuojeluopinnot
o Työsuojelupäällikkö kurssi, Työterveyslaitos Tampere
o Työsuojelupäällikkö perustietokurssi + jatkokurssi, Työterveyslaitos Tampere
o Tarkastajakurssi, Sosiaali- ja terveysministeriö
o Työsuojelukonsultin tutkinto, Aktiivi-Instituutti


- omaa käytännön kokemusta kouluttajana toimimisesta
- on toiminut yhteisellä tie- tai katualueella olevalla rakennustyömaalla ja
- toiminut usean vuoden ajan aktiivisesti infra-alan rakentamisen työturvallisuuden parissa, esimerkiksi:

o työpaikan työsuojeluvaltuutettuna, työsuojeluteknikkona tai työsuojelupäällikkönä tai
o esimiesasemassa huolehtinut työtehtävissään työpaikan työturvallisuuden liittyvistä
asioista tai
o toiminut työturvallisuuden kehittämis- ja edistämistehtävissä tai
o toiminut perehdytys- tai työnopastustehtävissä


- lisäansioksi katsotaan perehtyneisyys Liikenneviraston ohjeisiin tietyömaiden liikennejärjestelyistä ja työturvallisuudesta sekä kokemus liikenneturvallisuustehtävistä.

Sisältö
• Tieturva 1 -koulutusaineisto
• Kurssinjohtajana toimiminen ja kurssihallinto
• Liikenneviraston vaatimuksetTietoa kouluttajasta17.12.2014, klo 13.00 - 24.9.2015, klo 16.00
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Sokos Hotel Vantaa