Asuinkiinteistön turvallisuushenkilöstön kurssi Vaasa 1. ja 3.9.2015

1.9.2015, klo 18.00 - 3.9.2015, klo 21.00
Toimistosihteeri Karita Stenroos 040 511 2259 karita.stenroos@spek.fi
Entinen talon turvallisuuspäällikön kurssi.

Kohderyhmät
Taloyhtiöiden asukkaat sekä hallitusten jäsenet, asuinkiinteistöjen turvallisuushenkilöstö, isännöitsijät ja kiinteistöjen hoitajat sekä muut asiasta kiinnostuneet

Sisältö
Arjen laaja-alainen turvallisuus sekä luonnononnettomuuksien kaltaisten uhkien aiheuttamat häiriötilanteet
Asumiseen ja asuinkiinteistön turvallisuuteen liittyvien riskien tunnistaminen ja arviointi
Varautuminen poikkeusoloihin
Riskien ja uhkien ennaltaehkäisy sekä toimiminen vaaratilanteissa
Asuinkiinteistön turvallisuuteen sekä omatoimiseen varautumiseen liittyvät vastuu ja velvoitteet (ml. lainsäädäntö)
Pelastusviranomaisten rooli ja toimintavalmius
Turvallisuusviestintä sekä tiedottaminen


Tietoa kouluttajasta
Jaana Pullola
Valmiussuunnittelija / Beredskapsplanerare
Pohjanmaan pelastuslaitos / Österbottens räddningsverk
Sepänkyläntie 14-16 / Smedsbyvägen 14-16
FI-65100 VAASA / FI-65100 VASA
puh./tel.: +358 6 325 1448
gsm: 040 678 6967


1 ilta: klo. 18.-21.15 2 ilta: klo. 17.-21.00 Kurssi sisältää Talon turvaoppaan, kahdet kahvit.

23.1.2015, klo 08.00 - 27.8.2015, klo 16.00
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Pohjanmaan Pelastuslaitos