Ilmastonmuutos, luonnonilmiöt ja yhteiskunnan turvallisuus

21.4.2015, klo 12.00 - 17.00
Ylitarkastaja Taito Vainio sisäministeriö, etunimi.sukunimi@intermin.fi Erikoistutkija Ilona Hatakka, SPEK etunimi.sukunimi@spek.fi
Suomi on mukana YK:n toimintaohjelmassa, jonka tavoitteena on luonnononnettomuusriskien vähentäminen sekä varautuminen luonnononnettomuuksiin. Toimintaohjelman kansallinen yhteistyöverkosto järjestää huhtikuussa seminaarin, joka käsittelee 18.3. julkaistua uutta Sendain toimintaohjelmaa (2015–2030) ja jossa pohditaan, kuinka Suomessa jatkossa vähennetään luonnononnettomuusriskejä ja edistetään varautumista. Seminaari on osa seuraavan kansallisen ohjelman valmistelua.
Seminaari on tarkoitettu viranomaisille, asiantuntijoille sekä elinkeinoelämän ja järjestöjen edustajille.

Seminaarin järjestää Suomen kansallinen yhteistyöverkosto, jossa ovat mukana:
­ Ulkoasiainministeriö
­ Sisäministeriö
­ Valtioneuvoston kanslia
­ Liikenne- ja viestintäministeriö
­ Sosiaali- ja terveysministeriö
­ Maa- ja metsätalousministeriö
­ Ympäristöministeriö
­ Seismologian instituutti, Helsingin yliopisto
­ Ilmatieteen laitos
­ Suomen ympäristökeskus
­ Finanssialan Keskusliitto
­ Huoltovarmuuskeskus
­ Suomen Kuntaliitto
­ Suomen Palopäällystöliitto
­ Suomen Punainen Risti
­ Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö


Kohderyhmät
Seminaari on tarkoitettu viranomaisille, asiantuntijoille sekä elinkeinoelämän ja järjestöjen edustajille

Sisältö


Tietoa kouluttajasta11.2.2015, klo 14.39 - 17.4.2015, klo 15.00
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Ilmatieteen laitos