Miten vapaaehtoisten käyttö organisoidaan öljyonnettomuudessa? - tilaisuus viranomaisille

1.4.2015, klo 11.30 - 14.45
Projektipäällikkö Reita Waara 040 845 8088 tai sähköpostistse etunimi.sukunimi@sepk.fi
Millainen öljyonnettomuus on todennäköisin alueellanne? Onko teillä suunniteltu vapaaehtoisten käyttöä öljyonnettomuudessa? Vai tulisiko pelastuslaitoksen hoitaa öljyntorjunta alusta loppuu

Tilaisuuden järjestää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, joko koordinoi Vapaaehtoisten osallistumien öljyntorjuntaan -projektia. Siinä määritellään vapaaehtoisille soveltuvat tehtävät, toimintamalli ja koulutus.

Mukana hankkeessa ovat mm. ympäristöministeriö, sisäministeriö, Suomen ympäristökeskus, Etelä-Savon pelastuslaitos. Kuntaliitto , Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, WWF Suomi, Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Suomen Punainen Risti, Suomen Meripelastusseura, Suomen Lentopelastusseura ja Suomen Sopimuspalokuntien liitto.

Kohderyhmät
Tilaisuus on tarkoitettu öljyntorjunnan parissa työskenteleville henkilöille kunnissa, pelastuslaitoksissa, ELY-keskuksessa ja aluehallintovirastossa

Sisältö


Tietoa kouluttajasta26.2.2015, klo 11.46 - 30.3.2015, klo 16.00
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
TUMA-rakennus