Introduktion i oljebekämpning och arbetarskydd

7.11.2015, klo 09.00 - 16.00
Projektchef Reita Waara, 040 845 8088 fornamn.efternamn@spek.fi
Hur kan de frivilliga hjälpa till vid en stor oljeolycka? Vad borde de frivilliga veta innan de börjar arbeta? Hurdan oljeolycka är möjlig i Finland?

Kohderyhmät
Kursen är avsedd för alla som är intresserade av oljebekämpning.Sisältö


Tietoa kouluttajasta26.8.2015, klo 12.00 - 30.10.2015, klo 13.00
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Åbo