Poistumisturvallisuusselvityksen laadinta ja päivittäminen, 15.12.2015 Tampere

15.12.2015, klo 08.30 - 16.00
Mitä hoiva- ja hoitolaitosten paloturvallisuus on tänä päivänä?

Miten turvallisuusselvitys päivitetään poistumisturvallisuusselvitykseksi?

Miten teknisten laitteiden ja osaavan henkilökunnan avulla voidaan turvata henkilöturvallisuutta?


Tule oppimaan uusitun poistumisturvallisuusselvityksen laatiminen sekä selvityksen päivittäminen oppaamme ja siihen sisältyvän lomakkeiston avulla. Tee poistumisturvallisuuusselvityksestä sujuvasti päivitettävä työväline hoitolaitoksesi turvallisuustason osoittamiseen!

Poistumisturvallisuusselvityksen laadinnan koulutuspäivä on tarkoitettu hoiva- ja hoitolaitosten johdolle, laitosten paloturvallisuudesta vastaaville, pelastusviranomaisille, hoiva- ja hoitolaitosten suunnitteluun osallistuvien yritysten henkilöstölle sekä muille asiasta kiinnostuneille. Koulutuspäivän puitteissa perehdytään syvällisesti poistumisturvallisuusselvityksen lomakkeistoon sekä käsitellään poistumisturvallisuusselvitykseen liittyviä erityiskysymyksiä esimerkkien kautta.

Ohjelma

8.30 Ilmoittautuminen ja kahvi

9.00 Turvallisuusselvityksestä poistumisturvallisuusselvitykseen
Johtaja Matti Orrainen, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

9.45 Poistumisturvallisuusselvityksen laadintaopas
Palotarkastusinsinööri Tapio Sten, Pirkanmaan pelastuslaitos

10.30 Tauko

10.45 Poistumisturvallisuusselvityksen lomakkeet
Palotarkastusinsinööri Tapio Sten, Pirkanmaan pelastuslaitos

11.30 Lounas

12.15 Poistumisturvallisuusselvityksen lomakkeet (jatkuu)
Palotarkastusinsinööri Tapio Sten, Pirkanmaan pelastuslaitos

13.30 Tulipalon havaitseminen – tekniset laitteet ja henkilökunnan toiminta
Turvallisuusasiantuntija Kari Koskela, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

14.15 Kahvitauko

14.45 Uloskäytävien lukitukset
Turvallisuusasiantuntija Jari Pouta, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

15.00 Henkilökunnan koulutus ja turvallisuuskävely
Turvallisuusasiantuntija Jari Pouta, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Keskustelu ja päivän yhteenveto
Päivä päättyy klo 16.00


Kohderyhmät


Sisältö


Tietoa kouluttajasta22.10.2015, klo 13.58 - 14.12.2015, klo 16.00
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Scandic Rosendahl