Kurs för skötare av automatisk brandlarmanläggning,Vasa 9.4.2014_Kopio_30.11.2015 12:28:05

9.4.2014, klo 08.15 - 16.00
Karita Stenroos 06 325 1498 eller karita.stenroos@spek.fi
EN SVENSKSPRÅKIG KURS FÖR SKÖTARE AV SPRINKLER OCH VATTENDIMSLÄCKANLÄGGNINGAR ORDNAS FÖLJANDE DAG PÅ SAMMA STÄLLE.
Branddetektorer ska hållas i funktionsdugligt skick, underhållas o inspekteras på behörigt sätt. Anläggningen ska ha en skötare som fått ändamålsenlig utbildning. En anläggning som är i oskick gynnar inte person- och brandsäkerheten. Ovarsam skötsel av anläggningen kan förorsaka felaktiga larm o onödiga avbrott i arbetet. Om brandkåren upprepade gånger larmas till fastigheten kan det orsaka en stor räkning.

Kohderyhmät
Brandlarmanläggningens ansvarsperson, skötare, servicefolk.

Sisältö
- räddningsbranschens normer
- brandlarmanläggningens och detektorernas planering o placering
- verksamhetsutövarens o myndigheternas samarbete
- brandlarmanläggningens, detektorernas o släckningsanläggningarnas teknik o konsturktion
- prkatiska arrangemang för skötseln
- praktiska övningar med simulator
- felaktiga anmälningar

Tietoa kouluttajasta
Räddningschef Ole Wik 0500 260 177
ole.wik@vaasa.fi

Deltagaravgiften faktureras i förskott.

8.10.2013, klo 14.48 - 31.3.2014, klo 08.15
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Radisson Blu Royal Hotel