Meidän turvallinen kylä - kylien turvallisuuskoulutus, Puolanka

30.4.2016, klo 09.00 - 16.00
Aikku Eskelinen aikku.eskelinen@spek.fi 040 - 834 4545
Kaikille kylille, yhdistyksille ja yhteisöille avoin Meidän turvallinen kylä – omatoimisen varautumisen ja paloturvallisuuden koulutuspäivä Paljakkatalolla. Koulutus on maksuton.

Kohderyhmät
Kaikille kyläturvallisuuden ja omatoimisen varautumisen kehittämisestä kiinnostuneille.

Sisältö
Koulutuksen sisältö rakentuu paloturvallisuudesta ja omatoimisesta varautumisesta arjen häiriötilanteisiin. Lisäksi koulutuksessa pohditaan kylien yleistä hyvinvointia ja yhteistä vastuuta oman kylän hyvinvoinnin edistämisessä.
Päivän ohjelma:
9.00 Aamukahvi ja esittäytyminen
9.30 Kodin paloturvallisuus – teoriaa ja käytännön harjoittelua/Kainuun pelastuslaitos
11.30 Lounas
12.00 Omatoiminen varautuminen arjen häiriötilanteisiin
* Kotivaraa tarvitaan, mutta mitä ja kuinka paljon?
* Selviydy sähköttä
* Tietoturva kuntoon – salasanalla on väliä!
13.00 Turvallinen kylä – hyvinvoivat kyläläiset
* Mikä tuo turvallisuutta ja hyvinvointia omalle kylälle?
* Yhteistoiminnan ja naapuriavun merkitys
14.00 Kahvitauko
14.30 Kylän turvallisuustyö näkyväksi – turvallisuussuunnittelua ja tapahtumia!
SPEKin materiaalipankin hyödyntäminen (mm. kyläturvallisuus.fi)
15.30 Loppukeskustelu ja turvallista kotimatkaa

Tietoa kouluttajasta15.3.2016, klo 16.41 - 27.4.2016, klo 16.00
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Paljakkatalo