Tieturva I -kurssinjohtajakoulutus

23.4.2014, klo 09.00 - 24.4.2014, klo 16.00
Koulutussuunnittelija Heli Hätönen 09 4761 1333 Sihteeri Tiina Suksi 09 4761 1318 sähköposti etunimi.sukunimi@spek.fi
Huom! Kurssinjohtajakoulutukseen hakeutuvan osaamiskartoitus on ladattavissa yläpuolelta (kohdasta Lataa esite). Täytä kartoitus ja lähetä se sähköpostilla osoitteeseen heli.hatonen (at) spek.fi. Liikennevirasto suorittaa ensin kriteerien arvioinnin ja tämän jälkeen hakija voi ilmoittautua kurssinjohtajakoulutukseen.

Kohderyhmät
Henkilöt, jotka aikovat järjestää Tieturva 1 -kursseja isäntäorganisaationsa nimissä.

Osaamisvaatimukset:

- voimassa olevat Tieturva 1 - ja 2 –pätevyydet
- 5 pv työsuojelun peruskurssi tai muu hyväksyttävä koulutus:

o Työturvallisuuskortti-kurssinjohtaja (kurssinjohtajaoikeudet voimassa)
o Tampereen teknillinen yliopisto, Turvatekniikan laitos, työsuojeluopinnot
o Oulun Yliopisto, Työtieteen laitos, työsuojeluopinnot
o Laurea-ammattikorkeakoulu, turvallisuusalan koulutusohjelma, työsuojeluopinnot
o Työsuojelupäällikkö kurssi, Työterveyslaitos Tampere
o Työsuojelupäällikkö perustietokurssi + jatkokurssi, Työterveyslaitos Tampere
o Tarkastajakurssi, Sosiaali- ja terveysministeriö
o Työsuojelukonsultin tutkinto, Aktiivi-Instituutti


- omaa käytännön kokemusta kouluttajana toimimisesta
- on toiminut yhteisellä tie- tai katualueella olevalla rakennustyömaalla ja
- toiminut aktiivisesti rakentamisen työturvallisuuden parissa, esimerkiksi:

o työpaikan työsuojeluvaltuutettuna, työsuojeluteknikkona tai työsuojelupäällikkönä tai
o esimiesasemassa huolehtinut työtehtävissään työpaikan työturvallisuuden liittyvistä
asioista tai
o toiminut työturvallisuuden kehittämis- ja edistämistehtävissä tai
o toiminut perehdytys- tai työnopastustehtävissä


- lisäansioksi katsotaan perehtyneisyys Liikenneviraston ohjeisiin tietyömaiden liikennejärjestelyistä ja työturvallisuudesta sekä kokemus liikenneturvallisuustehtävistä.

Sisältö
• Tieturva 1 -koulutusaineisto
• Kurssinjohtajana toimiminen ja kurssihallinto
• Liikenneviraston vaatimukset


Tietoa kouluttajasta12.8.2013, klo 15.34 - 14.4.2014, klo 09.00
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Park Hotel Käpylä