Kurs för skötare av sprinkler och vattendimsläckanläggningar Vasa 10.4.2014

10.4.2014, klo 08.00 - 16.00
Kurssekreterare Karita Stenroos 06 325 1498 karita.stenroos.@spek.fi
OBS! EN SVENSKSPRÅKIG KURS FÖR SKÖTARE AV AUTOMATISK BRANDLARMANLÄGGNING HÅLLS DAGEN FÖRE PÅ SAMMA STÄLLE
Byggnadens ägare oc släckanläggningens skötare svarar tillsammans med verksamhetsidkaren för att den automatiska släckanläggningen fungerar rätt och kontinuerligt är i funkionsskick samt underhålls och kontrolleras på ett korrekt sätt.

Kohderyhmät
Sprinkler- och vattendimsläckanläggningars skötare, underhållspersonal, ansvarspersoner och deras vikarier

Sisältö
¤ släckanläggningens normer, konstruktion och funktion
¤ samarbete med räddningsmyndiheter och nödcentralen
¤ dokument i anknytning till testning, service och underhåll
¤ frånkoppling/återställning av anläggningen


Tietoa kouluttajasta
Johan Lillskrubb 0440 867 595
www.lh-sprinkler.fi


Deltagaravgiften faktureras i förskott.

8.10.2013, klo 14.57 - 1.4.2014, klo 08.00
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
Radisson Bllu Royal Hotel